ติดต่อเรา
ห้างขายทองเมืองพลอย
1760/3-5 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
042-712865, 042-733900, 042-716900
042-736100
support@muangploy.com
บริษัท เมืองพลอย โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้องเลขที่ 1F-B-103-2
ชั้นที่ 1 เลขที่ 88/8 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
042-971707
042-971706