เกี่ยวกับเรา

ห้างขายทองเมืองพลอย (Muangploy Goldsmith)

เริ่มต้นจากการค้าปลีกทองคำรูปพรรณ, ทองคำแท่ง, และทอง 90% ในจังหวัดสกลนคร โดยเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2531 จนถึงทุกวันนี้ได้เปิดให้บริการมา 2 ทศวรรษแล้ว มีชื่อภาษาจีนว่า "เฮ้า เซ่ง เฮง" เครื่องหมายการค้าคือ "ตราดาวเพชร"

จากประสบการณ์ในการค้าปลีกทองคำรูปพรรณมานานจึงได้มีการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการบริหารงานด้านค้าปลีกและการบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จากวิสัยทัศน์ในการบริหารจึงได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยการเปิดให้บริการค้าส่งทองคำให้กับลูกค้าร้านทองในอำเภอต่างๆ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

เริ่มต้นยุค Information Technology ทางห้างขายทองเมืองพลอยเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้มีความทันสมัยและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาระบบ CRM มาใช้วิเคราะห์ในการจัดรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าขาประจำและลูกค้าใหม่ในอนาคต รวมถึงการใช้ระบบบาร์โค้ดในการควบคุมสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปี 2552 ได้ตอบรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเข้าสู่ตลาดการซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้า (Gold Future) เพื่อให้ห้างขายทองเมืองพลอยเป็น One-stop Goldsmith Shop แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสกลนคร

คติพจน์ประจำห้างขายทองเมืองพลอย

"ค้าขายต้องซื่อสัตย์ น้ำหนักต้องเที่ยงตรง บริการด้วยความจริงใจ"

ความพร้อมในเรื่องสินค้าและบริการ

  • ทองคำรูปพรรณ 96.5% ทางห้างทองเมืองพลอยได้นำทองคำรูปพรรณแบรนด์ดัง, เปอร์เซ็นต์เต็ม 96.5, น้ำหนักได้มาตรฐานตามที่ "สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)" กำหนดไว้มานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรรมากมาย
  • ทองคำแท่ง ห้างขายทองเมืองพลอยเป็นศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในจังหวัดสกลนคร ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือราคาเรามีเกณฑ์มาตรฐานตามสมาคมค้าทองคำที่กำหนดไว้
  • ทอง 90% ทางห้างขายทองเมืองพลอยให้บริการรับสั่งทำกรอบพระและสินค้าทอง 90% ทุกประเภท ตามรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าได้เสนอไว้ ด้วยช่างทองผู้ชำนาญมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เม็ดเงินบริสุทธิ์ มีไว้บริการสำหรับลูกค้าร้านทองและช่างทองทั่วไปที่ต้องใช้เม็ดเงินในการทำงาน
  • Gold Futures เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอให้ลูกค้าที่สนใจลงทุนทองคำในรูปแบบใหม่